منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .

فیلم آموزش علوم تجربی نهم ، فصل دهم : نگاهی به فضا (قسمت اول)

1398/2/22 113 0 نام استاد شاهسواری قیمت 500 تومان کد درس 902 کد دبیر 4213 کد مدرسه 0

توضیحات

فیلم تدریس علوم تجربی نهم ، فصل دهم : نگاهی به فضا (قسمت اول)-شاهسوار-اپلیکیشن آموز

کامنت ها (0)