منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .

فیلم آموزش علوم تجربی نهم ، فصل دوم : رفتار اتم ها با یکدیگر

1398/2/22 115 0 نام استاد شاهسوار قیمت 500 تومان کد درس 902 کد دبیر 4213 کد مدرسه 0

توضیحات

فیلم تدریس علوم تجربی نهم ، فصل دوم : رفتار اتم ها با یکدیگر-شاهسوار-اپلیکیشن آموز

کامنت ها (0)