منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .

فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل پنجم : عبارت های جبری (قسمت ششم)

1398/2/15 96 0 نام استاد بلوکی قیمت 500 تومان کد درس 901 کد دبیر 4212 کد مدرسه 0

توضیحات

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل پنجم : عبارت های جبری (قسمت ششم)-بلوکی-اپلیکیش آموز

کامنت ها (0)