منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .

فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت ششم)

1398/2/12 81 0 نام استاد اکبری قیمت 500 تومان کد درس 801 کد دبیر 4208 کد مدرسه 0

توضیحات

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت ششم)-اکبری-اپکلیکیشن آموز

کامنت ها (0)