منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .

فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل دوم : تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی

1398/2/10 116 0 نام استاد دانش آذریان قیمت 500 تومان کد درس 802 کد دبیر 4207 کد مدرسه 0

توضیحات

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل دوم : تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی-آقای دانش آذریان-اپلیکیشن آموز

کامنت ها (0)