منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .

فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل هفتم : الفبای زیست فناوری

1398/2/11 115 0 نام استاد دانش آذریان قیمت 500 تومان کد درس 802 کد دبیر 4207 کد مدرسه 0

توضیحات

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل هفتم : الفبای زیست فناوری-آقای دانش آذریان-اپلیکیشن آموز

کامنت ها (0)