منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .

فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل ششم : خط و معادله های خطی (قسمت چهارم)

1398/2/15 101 0 نام استاد بلوکی قیمت 500 تومان کد درس 901 کد دبیر 4212 کد مدرسه 0

توضیحات

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل ششم : خط و معادله های خطی (قسمت چهارم)-بلوکی-اپلیکیشن آموز

کامنت ها (0)