منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .

فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس سیزدهم : سالم بمانیم (قسمت دوم)

1398/2/22 112 0 نام استاد اسدی قیمت 500 تومان کد درس 602 کد دبیر 4202 کد مدرسه 0

توضیحات

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس سیزدهم : سالم بمانیم (قسمت دوم)-اسدی-اپلیکیشن آموز

کامنت ها (0)