فیلم آموزش ریاضی پایه ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی پایه ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت سوم)-خانم میلانی-اپلیکیشن آموزیتو

نام استاد : خانم میلانی
تعداد بازدید : 504
قیمت ویدئو : 5,000 تومان
کد درس : 601
کد دبیر : 4201
کد مدرسه : 0