منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .

فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل پنجم : هم ایستایی و کلیه ها (گفتار سوم)

1398/2/21 92 0 نام استاد حسینی قیمت 500 تومان کد درس 1008 کد دبیر 4220 کد مدرسه 0

توضیحات

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل پنجم : هم ایستایی و کلیه ها (گفتار سوم)-حسینی-اپلیکیشن آموز

کامنت ها (0)