منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .

فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل پنجم : هم ایستایی و کلیه ها (گفتاراول)

1398/2/21 107 0 نام استاد حسینی قیمت 500 تومان کد درس 1008 کد دبیر 4220 کد مدرسه 0

توضیحات

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل پنجم : هم ایستایی و کلیه ها (گفتاراول)-حسینی-اپلیکیشن آموز

کامنت ها (0)