منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .

فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل هشتم : حجم و مساحت (قسمت پنجم)

1398/2/15 98 0 نام استاد بلوکی قیمت 500 تومان کد درس 901 کد دبیر 4212 کد مدرسه 0

توضیحات

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل هشتم : حجم و مساحت (قسمت پنجم)-بلوکی-اپلیکیشن آموز

کامنت ها (0)