القای مغناطیسی و ایجاد جریان الکتریکی

در این کارگاه رفیع رفیعی به بررسی تولید برق با دستگاه دستی می پردازد و در آن عملکرد یک موتور تولید جریان بررسی می کند.

نام استاد : رفیع رفیعی
تعداد بازدید : 113
قیمت ویدئو : رایگان
کد درس : 2020
کد دبیر : 2020
کد مدرسه : 0