فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس ماتریس (قسمت دوم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس ماتریس (قسمت دوم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

نام استاد : صابونی
تعداد بازدید : 184
قیمت ویدئو : 5,000 تومان
کد درس : 1215
کد دبیر : 4232
کد مدرسه : 0