فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مقاطع مخروطی (قسمت اول)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مقاطع مخروطی (قسمت اول)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

نام استاد : صابونی
تعداد بازدید : 173
قیمت ویدئو : رایگان
کد درس : 1215
کد دبیر : 4232
کد مدرسه : 0