منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .

فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل هفتم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی (قسمت چهارم)

1398/2/29 119 0 نام استاد کاشی قیمت 5,000 تومان کد درس 702 کد دبیر 4210 کد مدرسه 0

توضیحات

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل هفتم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی (قسمت چهارم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

کامنت ها (0)