منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .

فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل ششم : منابع انرژی (قسمت دوم)

1398/2/29 72 0 نام استاد کاشی قیمت 500 تومان کد درس 702 کد دبیر 4210 کد مدرسه 0

توضیحات

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل ششم : منابع انرژی (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

کامنت ها (0)