شارژ و خالی شدن باتری

در این کارگاه همراه استاد رفیع رفیعی شارژ باتری توسط دینام یا شارژرها را می آموزیم.

نام استاد : رفیع رفیعی
تعداد بازدید : 94
قیمت ویدئو : رایگان
کد درس : 2020
کد دبیر : 2020
کد مدرسه : 0