میدان مغناطیسی و حرکت مترو

در این کارگاه به همراه استاد رفیع رفیعی کاربرد بی نهایت جذاب میدان مغناطیسی در حرکت و ترمز ترن های مترو را می آموزیم

نام استاد : رفیع رفیعی
تعداد بازدید : 100
قیمت ویدئو : رایگان
کد درس : 2020
کد دبیر : 2020
کد مدرسه : 0