واکنش زنجیره ای شکافت هسته ای

بررسی واکنش هسته ای و شرایط آن برای بررسی انواع واکنش ها در راکتور که در این کارگاه توسط استاد رفیع رفیعی به بررسی آن پرداخته میشود

نام استاد : رفیع رفیعی
تعداد بازدید : 108
قیمت ویدئو : رایگان
کد درس : 2020
کد دبیر : 2020
کد مدرسه : 0