رآکتور هسته ای و واکنش های شکافت

این کارگاه مربوط به شکافت هسته ای و واکنش های مربوط به آن است که نحوه تولید انرژی و مراحل آن است که توسط استاد رفیع رفیعی بررسی میشود .

نام استاد : رفیع رفیعی
تعداد بازدید : 101
قیمت ویدئو : رایگان
کد درس : 2020
کد دبیر : 2020
کد مدرسه : 0