فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس ماتریس (قسمت اول)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس ماتریس (قسمت اول)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

نام استاد : صابونی
تعداد بازدید : 178
قیمت ویدئو : رایگان
کد درس : 1215
کد دبیر : 4232
کد مدرسه : 0