منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
مثلثات ، ریاضی رشته تجربی
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مثلثات (قسمت اول)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مثلثات (قسمت اول)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

29:14 1398/3/7 102
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مثلثات (قسمت دوم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مثلثات (قسمت دوم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

39:2 1398/3/7 119
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مثلثات (قسمت سوم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مثلثات (قسمت سوم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

30:31 1398/3/7 102
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مثلثات (قسمت چهارم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مثلثات (قسمت چهارم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

29:46 1398/3/7 105
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مثلثات (قسمت پنجم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مثلثات (قسمت پنجم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

29:16 1398/3/7 104
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مثلثات (قسمت ششم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مثلثات (قسمت ششم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

28:47 1398/3/7 122
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مثلثات (قسمت هفتم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مثلثات (قسمت هفتم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

3:52 1398/3/7 102