عربی -شاهپور رستی خواه

این دوره شامل جمعبندی و مرور نکات کاربردی و مهم عربی کنکور است . که حتی مطالعه بخشی از آن که برای سال دوازدهم است برای شما علاوه بر ایجاد درصد عالی در کنکور نمره 20 نهایی را نیز به ارمغان می آورد.

مدت دوره : 82:23
تعداد ویدئو : 2
تعداد بازدید : 136
قیمت کامل دوره : 10,000 تومان