اشتراک رایگان آموزیتو با اینترنت سیم‌کارت انارستان

با ثبت نام با شماره انارستانی و استفاده از اینترنت سیم‌کارت انارستان دنیایی از آموزشی های رایگان و ویدیویی در اختیار شماست.


آموزیتو سرویس اشتراکی فیلم های آموزشی و آزمون های آنلاین است.

که کاربران میتوانند با اینترنت و شماره انارستان از تمامی فیلم های آموزشی و آزمون های آنلاین به صورت رایگان استفاده نمایند.


ثبت نام کنید